Foods available to African farm households increase with market access and off-farm work
Africa / Animal Production / Article / CCAFS / Consumption / Food Security / HUMIDTROPICS / ILRI / Livelihoods / Livestock / LIVESTOCKFISH / Markets / Policy / Pro-Poor Livestock / SLS / Spotlight

Foods available to African farm households increase with market access and off-farm work

Common foods of Khulungira village, in central Malawi: Nsomba zophika (fish stew), chimanga chophika (boiled maize), nyemba zophika (mixed beans with salt and oil), bowa wofutsa (dried mushrooms with ground groundnuts), nkhwani wophatikiza ndi maungu anthete ndi kachewere wophika (pumpkin leaves, pumpkin blossoms and potatoes) and mazira ophika ndi phwetekere, anyezi, mafuta ndi mchere (boiled … Continue reading